POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO KOKORO

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kokoro Agnieszka Strojny z siedzibą w Pabianicach , ul. Cicha 12/14, 95-200 Pabianice, NIP:6181432320, REGON: 300116147, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności, adres email: kokoro.astrojnyt@gmail.com Zasady regulują przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową www.kokoro.com (dalej „witryna“), w szczególności jego zarejestrowanych użytkowników (dalej „użytkownik“) i klientów www.kokoro-online.com, którzy złożą zamówienie za pośrednictwem strony internetowej (dalej „klient”).

Zakres przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzamy dane osobowe klientów i użytkowników, które zostają podane przez Państwa podczas rejestracji na naszej stronie internetowej lub w procesie zamówienia.
Dane te obejmują, w szczególności adres e-mail klientów, jak również imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz szczegóły płatności. Jeśli chcą Państwo, mogą również dołączyć dodatkowe informacje, takie jak adres zatrudnienia lub notatka o możliwych terminach dostawy.
Jeśli Użytkownik będzie korzystał z portali społecznościowych, pozwala wtedy Kokoro Agnieszka Strojny mieć dostęp do swojego profilu publicznego i danych tam zamieszczonych.

Cel przetwarzania danych osobowych.

Aby przetworzyć zamówienie, aby wypełnić umowę między Kokoro Agnieszka Strojny , a klientem, używamy Państwa imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych. Przetwarzanie danych w tym przypadku obejmuje wszystkie czynności od rejestracji, przetwarzania, w tym płatności i dostawy zamówionych towarów. Jeśli klient nie wypełni umowy Kokoro Agnieszka Strojny ,nie zostanie ona dostarczona, Kokoro Agnieszka Strojny ,nie będzie w stanie obsłużyć Państwa zamówienia.

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych i powierzenie ich przetwarzania.

Dane osobowe są przetwarzane przez Kokoro Agnieszka Strojny. Wszystkie osoby mające dostęp do danych osobowych są zobowiązane do zachowania poufności.
Kokoro Agnieszka Strojny zezwala na przetwarzanie danych osobowych przez inne podmioty przetwarzające. Podmiotom tym przekazujemy tylko te dane osobowe klientów i użytkowników, które niezbędne są do wykonania Kokoro Agnieszka Strojny zawartej z Państwem umowy oraz te dane, co do których wyraziliście Państwo zgodę ażeby były przetwarzane w innych celach, np. marketingowych. Ponadto dane osobowe klientów i użytkowników przekazujemy naszym podwykonawcom, tj. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym oraz kurierskim.

Okres przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia wykonania umowy, wygaśnięcia roszczeń z nią związanych oraz do czasu wygaśnięcia zobowiązań podatkowych Kokoro Agnieszka Strojny Uprawnienia klienta i użytkownika w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

  • Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych oraz prawo do ich przenoszenia;
  • Z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, bez podania przyczyny są Państwo uprawnieni do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego, bez wymaganej zgody;
  • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uznacie, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych, narusza przepisy.

Bezpieczeństwo danych osobowych.

Dane osobowe w formie elektronicznej są przechowywane w bazach danych, do których mają dostęp tylko osoby upoważnione. Dostęp do tych danych osobowych jest chroniony hasłem oraz licencjonowanym programem komputerowym, którego celem jest wykrywanie, zwalczanie i usuwanie wirusów komputerowych.